រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី១

  • 2017-11-25 09:39:50
  • Views 353

Shares
webdesign

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រដំណឹងថ្ងៃសូមណែនាំភាសាកុំព្យូទ័រមួយដែលមានឈ្មោះថា HTML ដែលពាក្យពេញរបស់វាគឺ Hypertext Markup Language ភាសាមួយនេះគេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់តុបតែងគ្រោងឆ្អឹងរចនាសម្ព័ននៃគេហទំព័រ។

តើអ្វីទៅជា HTML?

HTML ពិពណ៌នាអំពីរចនាសម្ព័ននៃទំព័របណ្តាញ

 HTML tag គឺជាប្លុកខ្លឹមសាររបស់ទំព័រ HTML

HTML  Tag ត្រូវបានតំណាងដោយ Tag

HTML Tag ខ្លឹមសារនៃមាតិកាដូចជា "ក្បាល", "កថាខណ្ឌ", "តារាង", ល

កម្មវិធីរុករកមិនបង្ហាញ Tag HTML ទេប៉ុន្តែប្រើពួកវាដើម្បីបង្ហាញខ្លឹមសាររបស់ទំព័រ

អ្វីទៅជា tag?

Tag HTML ជាឈ្មោះធាតុដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយតង្កៀបមុំដែលមានរូបរាងដូចខាងក្រោម

ឧទាហរណ៍៖

 

html5

ការពន្យល់ពីមុខងាររបស់គ្រោងឆ្អឹងនៃHTML៖

ការប្រកាស <! DOCTYPE html> កំណត់ឯកសារនេះជា HTML5

Tagគឺជាធាតុដើមនៃទំព័រ HTML

Tagមានព័ត៌មានមេតាអំពីឯកសារ

Tagបញ្ជាក់ចំណងជើងសម្រាប់ឯកសារ

Tagមានមាតិកាទំព័រដែលមើលឃើញ

 

មុននឹងយើងអាចអនុវត្តន៍កូដរបស់THML បានលោកអ្នកត្រូវស្គាល់កម្មវិធីចំនួនពីដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍ជាមួយនឹងសម្រេចបានលទ្ធផល។

១-កម្មវិធី Note pad ឬ Note++ ប្រើសម្រាប់សរសេរកូដ

html1

២-កម្មវិធី Web Browser ប្រើសម្រាប់បង្ហាញលទ្ធផល

what-is-a-web-browser-definition-examples_112355

ខាងក្រោមនេះគឺជាការអនុវត្តន៍កូដTHML

លោកអ្នកអានទាំងអស់ត្រូវបើកម្មវិធី  Note pad ឬ Note++រូចហើយសរសេរកូដខាងក្រោមចូលរូចរាល់ហើយ រក្សាទុក ចូលទៅកាន់ពាក្យថា  File ហើយយកពាក្យថា  Save as ដាក់ឈ្មោះរបស់វាថា Index.html ផ្នែកខាងក្រោម Save Typeប្ដូរពី*text ទៅជា *All fileហើយធ្វើការ save វាទៅកាន់កន្លែងណាមួយដែលអ្នកចង់ទុកវាបន្ទាប់មកគ្រាន់តែចុច២ដងទៅលើវាវានឹងបង្ហាញលទ្ធផលនៅលើ  Web Browsers

បញ្ជាក់ពាក្យថា Index គឺតំណាងឲ្យទំព័រដំបូង .htmlគឺជាប្រភេទFile។

 

 

 

html2
html4
html3

សូមអគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលអានអត្ថបទយើងខ្ញុំ

អត្ថបទដោយ ទូចប៊ុនហ៊ុន

 

Recently Posts