រាសីថ្ងៃចុងឆ្នាំនេះត្រដាបហើយចូលប្រុងប្រយ័ត្នរឿងមួយ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ខាល ថោះ រោង មមែ ចរ​

  • 2017-12-31 02:17:03
  • Views 128

Shares
rasyup

ឆ្នាំឆ្លូវ ៖ រាសីស្រុតចុះលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏មិនបានដូចប្រថ្នាមិនសម្រេច រីឯបញ្ហាស្នេហ៍ហាអាចនឹងប៉ះពាក្យសម្តីបន្តិចបន្តួចតែអ្នកព្យាយាមយោគយល់គ្នានិងបានធូស្រាលវិញ តំណមទិសខាងត្បូង ពណនាំសំណាង ពណ៌ក្រហម អ្នកយកអាសារឆ្នាំម្សាញ់។

ឆ្នាំខាល ៖ ខាលនេះក៏រាសីស្រុតចុះ ថ្ងៃនេះអ្នកហត់នើយខ្លាំងឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមអាចនឹងមានផល់តិចតួច ស្នេហា រឿងតិចតួចខាំមាត់ដើរចេញកុំឲ្យក្លាយជារឿងធំពិបាកកែ តំណមទិសលិច ពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌នាំសំណាង ឆ្នាំថោះឆ្នាំយកអាសា។

ឆ្នាំថោះ រាសីស្រុតចុះ ថ្ងៃនេះអ្នកមិនត្រូវធ្វើដោយចិត្តឯងអាចខាតបង់ច្រើន ស្នេហាត្រូវមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ទិសឦសានជាទិសតំណម ពណ៌ផ្ទៃមេឃ ពណ៌នាំសំណាង  ឆ្នាំខាលឆ្នាំយកអាសា។

ឆ្នាំរោង ៖ រាសីស្រុតចុះខ្លាំង អ្នកត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហ៊ានប្រហេសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ដេកផ្ទះយាមទ្រព្យជាការល្អ បញ្ហាស្នេហា មិនមានអ្វីធំដុំទេគ្រាន់កុំលេងសើចច្រើន ទិសអាគ្នេយ៍តំណម ពណ៌ក្រហមពណ៌នាំសំណាង ឆ្នាំមមីអ្នកយកអាសា។

ឆ្នាំមមែ ៖ រាសីស្រុតចុះ អ្នកត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហ៊ានប្រហេសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ លោកអ្នកអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តព្រោះការងារតែអ្នកត្រូវតែរឹងមាំ បញ្ហាស្នេហាកុំលេងសើចច្រើនអាចមានរឿងអាក់អន់ចិត្តតិចតួ តំណមទិសឦសាន ពណ៌ខៀវ, ខ្មៅពណ៌នាំសំណាង អ្នកយកអាសាឆ្នាំកុរ។

ឆ្នាំចរ ៖ រាសីស្រុតចុះ ថ្ងៃនេះត្រូវតែព្យាយាមខ្លាំងទើបជោគជ័យមិនត្រូវខ្ចិលច្រអូស បញ្ហាស្នេហា រកាំរកូសអាចបែកបាកគ្នាចូរប្រុងបរយ័ត្ន តំណមទិសលិច ពណ៌នាំសំណាង ពណ៌ក្រហម ឆ្នាំមមីឆ្នាំយកអាសា៕

 

Recently Posts